Zákaz opouštět místo trvalého bydliště

Zákaz opouštět obvod trvalého bydliště jak dlouhodobě za účelem přestěhování tak přechodně byl vydán nejprve v říjnu 1940 pro židovské obyvatele Velké Prahy. Povolení na základě jednotlivých žádostí udělovala Ústředna pro židovské vystěhovalectví v Praze. Téměř o rok později byl vydán pro celé území Protektorátu Čechy a Morava jakou součást policejního nařízení o označování Židů, který platil od 19. září 1941.