Zachránění pomáhají

Italští Židé a ti, kdo přežili holocaust, pomáhají Italům, které postihlo dubnové zemětřesení. Do stanových táborů, které vyrostly kolem poničené L'Aquily, se vypravila skupina přeživších a jejich potomků i představitelé židovské obce. Chtěli takto splatit svůj dluh: zdejší vesničané jim totiž za války zachránili život. V horských městečkách Fossa a Casentino se od půli roku 1943 do příchodu Spojenců ukrývalo asi pět židovských rodin, celkem 30 lidí. Po válce ztratili Židé se svými zachránci kontakt a nyní se sem vypravili, aby je vyhledali a nabídli jim pomoc.


Klíčová slova

Fossa, Casentino