Vytvorenie slovensko-židovskej vládnej komisie

Septembrový Roš chodeš už priniesol stručnú správu z tlače o dlho očakávanom rozhodnutí Slovenskej vlády vytvoriť zmiešanú slovensko-židovskú komisiu na zistenie možnosti odškodnenia židovských obetí holokaustu v SR. Príslušné vládne uznesenie (číslo 785) bolo prijaté 22. augusta tohto roku. V uznesení sa hovorí o tom, že ÚZ ŽNO má navrhnúť do zmiešanej komisie 10 členov. Predsedníctvo ÚZ ŽNO na svoje schôdzi 30. augusta 2001 týchto desiatich zástupcov ÚZ ŽNO schválilo: sú to siedmi zástupcovia zo Slovenska a traja predstavitelia zahraničných židovských organizácií.

Domáci zástupcovia sú: Dr.František Alexander (predseda ÚZ ŽNO), Ing. Tomáš Lang (ŽNO Nové Zámky), Dr. Pavol Sitár (ŽNO Košice), Prof. Pavol Traubner (čestný predseda ÚZ ŽNO), Ing. Juraj Turčan (ŽNO Banská Bystrica), Dr. Peter Volko (ŽNO Bratislava) a Dr. Jozef Weiss (riaditeľ kancelárie UZ ŽNO). Traja zahraniční zástupcovia ÚZ ŽNO sú Andrew Baker (USA, American Joint Committee), Avi Beker (Izrael, zastupuje dve organizácie WJC - Svetový židovský kongres a zároveň aj WJRO - Svetovú židovskú reštitučnú organizáciu) a napokon aj u nás dobre známy Dan Mariashin - predstaviteľ Bnai Brith, občan USA.

O budúcej práci zmiešanej slovensko-židovskej vládnej komisie budú čitatelia Roš chodešu pravidelne informovaní.


Klíčová slova

František Alexander, Tomáš Lang, Pavol Sitár, Pavol Traubner, Juraj Turčan, Peter Volko, Jozef Weiss, Andrew Baker, Avi Beker, Dan Mariashin