Vyloučení židovských pracovníků z komory báňských inženýrů

Po vzoru advokátní a lékařské komory, žádala také komora inženýrů už 21. března 1939 o vyřešení otázky židovských zaměstnanců - civilních techniků a autorizovaných báňských inženýrů. K žádosti o schválení ministerstvem veřejných prací připojila také vzor dotazníku, kterým mezi svými pracovníky zjišťovala příslušnost k židovské národnosti. Definitivně byli Židé z míst civilních techniků a autorizovaných báňských inženýrů vyloučeni vládním nařízením o právním postavení Židů ve veřejném životě vydaném v červenci 1940.