Výkon prakse nearijských lékařů

České slovo, 25. července 1940