Větrný Jeníkov

V něm. pramenech Windig-Jenikau.

Obec v Čechách, 100 km JV od Prahy, 11 km SZ od okr. města Jihlavy. Už na počátku 17. stol. byl V. J. městečkem.

O dějinách zdejší ŽO se nedochovaly téměř žádné zprávy. Nejstarší doklad pochází z r. 1724: tehdy zde žilo 9 ž. rodin (44 osob), které asi od r. 1716 udržovaly modlitebnu (její umístění ani její další osudy nejsou známy). V pol. 18. stol. bydlelo ve V.J. 8 ž. rodin, v 1. pol. 19. stol. 11 rodin. R. 1870 žily v městečku už jen 4 ž. rodiny, r. 1921 pouze 2 osoby ž. vyznání, r.1930 už nikdo. - ŽNO byla ve 2. pol. 19. stol. připojena pravděpodobně k nejbližší ŽNO Úsobí.

Hřbitov 1 100 m JJZ od náměstí, nedaleko Dolního mlýna. Neznámého stáří, nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1700, pohřby asi do konce 19. stol. Cenný hřb. s náhrobky barokního a klasicistního typu.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Úsobí

též: Pollerskirchen

Městečko 5 km SSV, malá ž. čtvrť, synagoga snad z 18. stol. přestavěná na obytný dům.


Klíčová slova

Pollerskirchen