Velké Meziříčí

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Velké Meziříčí

Literatura:

Dunděrová, Yvetta. K problematice česko-židovského soužití. Praha. 116 s.

Klenovský, Jaroslav. Židovské památky Velkého Meziříčí. Brno: Židovská obec v Brně - Muzeum silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí, 1997. 57 s.

Štindl, Martin. K počátkům židovského osídlení ve Velkém Meziříčí. Židé a Morava. 1997, s. 03. 13.

Štindl, Martin. Velkomeziříčská exekuce z roku 1701. Židé a Morava. 1998.

Gold, Hugo. Geschichte der Juden in Groß-Meseritsch. In: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, s. 225-233.

Návrat na mapu České republiky...