Univerzity a antisemitismus

Vrchní britský rabín Jonathan Sacks obvinil vedení anglických univerzit, že přivírá oči nad stále častějšími projevy antisemitismu mezi studenty. Jako příklad uvedl přednášku, která se nedávno konala v prostorách prestižní London School of Economics. Pronesl ji editor arabského deníku Al-Quds al-Arabi a její název zněl Jak velký vliv má sionistická lobby na zahraniční politiky USA a Velké Británie?. Rabín zdůraznil, že se nejedná o ojedinělou akci, ale o proces, který trvá téměř deset let. J. Sacks vyzval vedení britských univerzit, aby zakročila v případech, kdy se kterákoli část studentů může cítit ponižována, ať se jedná o hinduisty, homosexuály, Židy či kohokoli jiného.


Klíčová slova

Jonathan Sacks