Typy dokumentů:

Žádost o vydání cestovního pasu

Žádost o vydání občanské legitimace

Vysvědčení zachovalosti

Evidenční list uprchlíka

Pojmy a jevy:

Politické okresy

Domovské právo

Označování transportů