Třešť

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Třešť

Odkazy:

Krátce z historie židovské komunity v Třešti na stránkách města.

Literatura:

Flesch, Heinrich. Die Familie Bachrach in Wien, Trebitsch, Triesch und Kanitz. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1932, in: Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei, sv. 2, s. 229-235.

Klenovský, Jaroslav. Židovská obec v Třešti. Historie, osobnosti, památky. Brno: Město Třešť, 2002, s. 46.

Marcus, Jacob R. The Triesch Hebra Kadischa 1687-1828. 1946, in: Hebrew Union College Annual, sv. XIX, s. 170-204.

Gold, Hugo. Geschichte der Juden in Triesch. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, in: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 539-547.

Návrat na mapu České republiky...