Třebíč

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Třebíč

Odkazy:

Židovský hřbitov.

Židovský hřbitov.

Třebíč - Přední synagoga

Historie a fotografie židovských památek na stránkách Městského kulturního střediska Třebíč >> Památky.

Literatura:

Flesch, Heinrich. Die Familie Bachrach in Wien, Trebitsch, Triesch und Kanitz. Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1932, s. 229-235.

Hamáčková, Vlastimila. Hebrejské nápisy v zadní synagoze v Třebíči. Židé a Morava. 1998, s. 42-44.

Klenovský, Jaroslav. Židovské památky Třebíče. Třebíč: Židovská náboženská obec v Brně, 1995. 55 s.

Matějka, Zdeněk. Židovská čtvrť v Třebíči. Židé a Morava. 2000, s. 134-137.

Pařík, Arno. Výzdoba zadní synagogy v Třebíči. Židé a Morava. 1998, s. 45-52.

Veselá, Milena. Historie židovské obce v Třebíči. Praha: 1994. 94 s.

Kořatek, Jakob. Geschichte der Juden in Trebitsch. In: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929, s. 523-532.

Návrat na mapu České republiky...