Tóra

Vodítko, návod, učení.

Prvních pět biblických knih - Pět knih Mojžíšových neboli Pentateuch:

  • Berešít (Na počátku) - Genesis

  • Š'mot (Jména) - Exodus

  • Vajikra (A on zavolal) - Levitikus

  • B'midbar (Na poušti) - Numeri

  • D'varím (Slova) - Deuteronomium

 

 

Také označení pro psaný zákon - tórá še bichetav, který je vysvětlován ústním zákonem (tórá še be'al pe).