Teplice

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Teplice

Literatura:

Kupka, Karel. Obrázky zmizelých Teplic. Duchcov: Kapucín, 1996, s. nestránkováno.

Festschrift 50 Jahre Teplitzer Tempelverein. Teplitz: Selbstverlag des Teplitzer Tempelvereines, 1932, s. 55.

Brilling, Bernhard. Zur Geschichte der Juden von Teplitz im 18. Jahrhundert. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1968, in: Zeitschrift für die Geschichte der Juden, sv. V, s. 167-173.

Kocourková, Květoslava. Z dějin teplické židovské náboženské obce. 1999, in: Náboženské dějiny severních Čech, s. 42-47.

Plocková, Lucie; Strachová, Jana. Osud Židů v Teplicích o období 2. světové války. Teplice: 2000, s. 82.

Spála, Radek. Nová synagoga a chrámový spolek v Teplicích 1880-1939. Ústí nad Labem: 1997, s. 123.

Spála, Radek. Nová synagoga v Teplicích-Šanově - klenot židovské architektury severozápadních Čech. 1999, in: Náboženské dějiny severních Čech, s. 37-42.

Spála, Radek. Židovské ghetto v Teplicích - od svého vzniku do roku 1850. Ústí nad Labem: 2002, s. 218.

Wanie, Paul. Geschichte der Juden von Teplitz, Uhls Heimatsbücher des Erzgebirges und Egertales. Kaaden: Uhl, 1925, s. 64.

Weihs, Friedrich. Aus Geschichte und Leben der Teplitzer Judengemeinde 1782-1932. Brünn: Jüdische Buch- und Kunstverlag, 1932, s. 93.

Weihs, Friedrich. Teplitz. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti.

Návrat na mapu České republiky...