Téma: Anna Franková

Interaktivní projekt nizozemského Domu Anny Frankové je zaměřen na žáky základních a studenty nižších ročníků středních škol ve věku od 10 do 16 let. Osud Anny Frankové je provede po historii druhé světové války a holocaustu. Pomocí velkého množství informačních textů, dokumentů, fotografií a video i audio nahrávek si mohou připravit domácí úkol nebo referát, nebo vytvořit webovou stránku či prezentaci v PowerPointu. Stránky byly testovány na vybraných školách a oficiálně spuštěny v 27. lednu 2006 - k 61. výročí osvobození Osvětimi. Kromě nizozemské existují také v britské, francouzské, německé, rakouské a italské mutaci. Českou verzi připravil Institut Terezínské iniciativy.