Tábor

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Tábor

Literatura:

Kroupa, František. Tabor. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 621-631.

Návrat na mapu České republiky...