Synagoga

Řecký výraz, odvozený od synagogein - shromažďovat se; heb. ekvivalent je bejt ha kneset - dům shromáždění.

Budova, v níž probíhají bohoslužby a ostatní náboženské úkony, ale často také výuka a společenské události.