Šumperk

Židé se v Šupmerku usazovali již v první polovině 16. století, v roce 1585 však byli z města vypovězeni. Vracet se začali až po roce 1848, kdy se ve městě usadil první židovský obchodník. V roce 1870 byl ustanoven synagogální spolek. Na začátku 20. století zde žilo 162 Židů. V roce 1911 byl založen místní židovský hřbitov, na kterém se pohřbívalo do roku 1942. Obřadní síň byla vystavěna v secesním stylu podle návrhu architekta Huga Nadera. Od roku 1999 je zde umístěna pamětní deska obětem holocaustu. Modlitebna židovské obce a hřbitov byly poničeny během křišťálové noci.

Literatura:

Hoff, Josef. Geschichte der Juden in Mährisch Schönberg. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 379-380.