Stráž

V něm. pramenech Neustadtl am Klinger.

Obec v Čechách, 125 km JZZ od Prahy, 17 km JV od okr. města Tachova. Už před r. 1331 byla S. městečkem.

První ž. rodiny přišly do S. údajně z Německa, odkud prchaly před pogromy nebo byly vypovězeny. Nejstarší zmínka o ž. osídlení pochází z r. 1331, ŽO existovala patrně už v 15. stol. R. 1580 žilo ve S. 15 ž. rodin, ale v soupisu z r. 1620 se uvádějí jen 2 rodiny a r. 1651 žádná: zdá se, že ŽO zanikla vypovězením. (Hist. doklady jsou velmi kusé, protože archív ŽO r. 1876 shořel.) R. 1664 je znovu doložena ŽO, r. 1724 ve S. žilo už 18 rodin (98 osob). V 1. pol. 19. stol. zde bydlelo 47 rodin, r. 1930 už jen 31 osob ž. vyznání (3 % obyvatel). Po 2. svět. válce nebyla ŽNO obnovena.

Ž. ulice vede z náměstí k Z, ke hřbitovnímu kostelu. R. 1838 zde bylo asi 15 ž. domů a synagoga. Nešlo o kompaktní ghetto, ž. domy byly promíšeny s křesťanskými. R. 1876 budovy zničeny požárem. Část domů v přestavbách dochována.

Stará synagoga stávala za J stranou ž. ulice. Podle nejstarší dochované zmínky byla r. 1664 obnovena. R. 1876 zničena požárem. - Nová synagoga postavena před r. 1883 na místě staré syn. Bohoslužby do r. 1938, v témže roce nacisty vypálena, zdi zbořeny po r. 1950.

Hřbitov 1 km SZ od náměstí. Údajně založen r. 1330, doložen r. 1450, naposledy rozšířen po r. 1860, pohřby do nacist. okupace. Šlo o hřb. značné hist. ceny, s náhrobky od 15. stol. Ve staré části jsou zvláštní řady hrobů pro levity a pro kohanity. Nacisty těžce poškozen, většina náhrobků použita ke stavbám. Dnes nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1579.

Židovské spolky a náboženské obce v okolí:

Bělá nad Radbuzou

též: Weissensulz

Městečko 9 km JJZ, modlitebna doložena v 18. stol.

Bernartice

též: Pernartitz

5 km JJV, ŽO doložena v 19. stol., zbytek ž. čtvrtě.

Butov

též: Wuttau

23 km SV, modlitebna doložena kolem r. 1700.

Cebiv

též: Zebau

23 km SV, synagoga neznámého stáří přestavěná na obytný dům.

Ošelín

13 km SSV, modlitebna doložena v 18.-20. stol.

Prostiboř

9 km JVV, zbytek synagogy z poloviny 19. stol., narodili se zde předseda vídeňské ŽO Isaak Löw Hofmann von Hofmannsthal (1759-1849 Vídeň), pradědeček rakouského básníka Huga von H., a hebrejský básník, rabín Menachem Mendel ben Naftali Hirsch Kargau (1772-1842 Fürth, Německo).

Stříbro

též: Mies

Město 19 km SV, synagoga z r. 1879 přestavěná na kanceláře stát. statku, hřbitov z r. 1900 s hrobem obětí pochodu smrti na jaře 1945.

Svojšín

též: Schweissing

14 km SV, stará synagoga zbořena po r. 1950, nová synagoga z 2. pol. 19. stol. adaptovaná na obytný dům, hřbitov z r. 1660 s náhrobky od 1. pol. 18. stol. je u Ošelína

Telice

též: Dölitschen

11 km JVV, dům s modlitebnou zbořen snad po r. 1945, zbytek ž. čtvrtě, hřbitov snad z 18. stol. s čitelnými náhrobky od r. 1767.

Další významná místa:

Mílov

též: Mühlloh

V osadě Mílov (8 km Z) byl od r. 1941 ž. internační tábor.


Klíčová slova

Isaak Löw Hofmann von Hofmannsthal, Menachem Mendel ben Naftali Hirsch Kargau, Weissensulz, Pernartitz, Wuttau, Zebau, Mies, Schweissing, Dölitschen, Mühlloh