Slatina

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Slatina

Literatura:

Slatina v hesle: Němec, Karel. Horaždowitz. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti.

Návrat na mapu České republiky...