Široké Třebčice

Dříve též Rozlezlé Třebčice, v něm. pramenech Weiten-Trebetitsch.

Ves v Čechách, 80 km SZZ od Prahy, 20 km J od okr. města Chomutova.

Ž. osídlení je doloženo před r. 1618. R. 1724 žilo ve vsi 12 ž. rodin (50 osob) a existovala modlitebna i synagoga, před polovinou 19. stol. tu žilo 57 rodin (asi 400 osob, tj. téměř 60 % obyvatel). Později se ŽO vylidňovala: r. 1890 zde bydlelo 38 rodin (208 osob, 29 %), r. 1900 už jen 32 osob ž. vyznání (5 %), r. 1930 pouze 5 osob. ŽNO byla r. 1929 připojena k ŽNO Podbořany.

Ž. čtvrť zaujímala celou S stranu návsi a prostor dále k S. Jejím jádrem bylo původní vesnické ghetto, vystavěné pravděpodobně v 1. pol. 18. stol.: pozoruhodný urbanistický celek na SV okraji návsi, složený z několika domovních bloků oddělených uličkami. Domky byly pův. přízemní, v 19. stol. zvýšeny o patro. R. 1843 už ž. rodiny obývaly polovinu všech domů ve vsi, především v její S části. Většina domů dochována.

Zbytek synagogy uprostřed pův. ghetta, 20 m S od návsi. Budova postavena r. 1848 na místě starší synagogy (snad z 18. stol.). Bohoslužby snad do r. 1929. Po r. 1935 horní část syn. zbořena: ponechány jen obvodové zdi přízemí se zazděnými vchody v Z průčelí, vnitřní prostory budovy využity jako dvorek.

Hřbitov 1 km V od synagogy, v polích, na S svažitém břehu potoka. Údajně založen v 15. stol., doložen v 1. pol. 18. stol., pohřby snad do nacist. okupace. Náhrobky barokního a klasicistního typu (moderní náhrobky odvezeny nacisty).

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Bílence

též: Bielenz, Billentz

17 km SSV, zbytek ž. čtvrti, synagoga z 1. pol. 19. stol. adaptovaná na obytný dům, malý zbytek hřbitova z 1. pol. 19. stol., zničeného nacisty.

Blšany

též: Flöhau

Městečko 9 km JV, modlitebna doložena v 18.-20. stol.

Čeradice

8 km SV, zbytek ž. čtvti s malou synagogou přestavěnou na obytný domek, zbytek hřbitova snad z 1. pol. 19. stol.

Hořenice

též: Hořenec, Horschenz

16 km SSV, synagoga z r. 1839 zbořena kolem 1. svět. války, urbanisticky cenné vesnické ghetto, malý zbytek hřbitova neznámého stáří, zničeného nacisty, s hromadným hrobem vězňů - obětí pochodu smrti na jaře 1945, rodiště rakouského právníka a politika Julia Ofnera (1845-1924 Vídeň).

Chomutov

Komotau

Město 20 km S, synagoga z r. 1876 zbořena nacisty, hřbitov z r. 1892, rodiště něm. píšícího básníka Maxe Fleischera (1880-1941 konc. tábor) a jeho bratra, prozaika a dramatika Viktora Fleischera (1882-1951 Jihoafr. republika).

Jirkov

též: Görkau

Město 24 km SSV, zbytek malého ghetta, synagoga snad z r. 1865 využitá jako skladiště.

Kadaň

též: Kaaden

Město 12 km SZ, synagoga z r. 1890 zbořena nacisty, modlitebna z r. 1887 v baště městského opevnění využitá jako byt, středověký hřbitov zanikl beze stopy, hřbitov z r. 1884 zlikvidován nacisty, zbytek nacisty zničeného ž. oddělení z r. 1926 na komunálním hřb.

Kryry

Kriegern

Městečko 12 km JJV, spolek doložen koncem 19. stol.

Letov

též: Ledau, Letau

7 km JV, zbytek ž. čtvrti, synagoga neznámého stáří zbořena r. 1874, hřbitov snad z 1. pol. 18. stol. s náhrobky od 1. pol. 19. stol., zdevastovaný nacisty.

Liběšice

16 km V, synagoga doložena v 18.-20. stol., starý hřbitov snad z 18. stol., zdevastovaný nacisty, zbytek nového hřbitova z r. 1897, zničeného nacisty.

Liběšovice

též: Lieschwitz, Lischwitz

9 km JV, modlitebna snad z 19. stol. zbořena po 2. svět. válce.

Libočany

10 km SV, zbytek malého ghetta, synagoga neznámého stáří zbořena kolem r. 1967.

Libořice

10 km JVV, modlitebna doložena v 17.-19. stol.

Líčkov

16 km V, modlitebna doložena v 19. stol.

Mašťov

též: Maschau

Městečko 8 km JZZ, poslední synagoga z r. 1830 zbořena po r. 1960, zbytky dvou ž. ulic, zbytky hřbitova údajně z 15. stol., zdevastovaného nacisty, asi 50 náhrobků r. 1982 převezeno do muzea v Teplicích.

Měcholupy

též: Michelob

11 km JVV, malá synagoga z r. 1858 adaptovaná na obytný domek, zbytek hřbitova z r. 1857, zdevastovaného nacisty.

Nečemice

18 km JVV, modlitebna doložena v 19.-20. stol.

Podbořany

též: Podersam

Město 6 km JJV, zbytek synagogy z r. 1874 přestavěný na garáž, zbytek hřbitova z r. 1886, zničeného nacisty, rodiště něm. píšícího básníka a prozaika Maxe Glasera, pseud. Litumlei (1875-??).

Podbořanský Rohozec

též: Německý Rohozec, Deutsch Rust, Rust

13 km JZ, synagoga z r. 1816 zbořena snad r. 1957 (zdejší aron ha-kodeš je vystaven v pražské Klausové syn.), zbytek ž. čtvrť, hřbitov z poloviny 19. stol., rodiště Eduarda Glasera (1855-1908 Mnichov), cestovatele po již. Arábii a autora odborných spisů.

Údlice

též: Eidlitz

Městečko 17 km SSV, synagoga snad z r. 1694, přestavěná v 18. a 19. stol., zbořena po r. 1920, ghetto ze 16. stol. zbořeno r. 1954, starý hřbitov s náhrobky od 16. stol. zlikvidován nacisty, zbytek nového hřbitova z r. 1864, zničeného nacisty, s hromadným hrobem vězňů - obětí transportu z konc. tábora.

Žatec

též: Saaz

Město 17 km SV, synagoga z r. 1872 využitá jako skladiště, zbytek hřbitova z r. 1869, zničeného nacisty, rodiště pražského orientalisty univ. prof. Otty Steina (1893-asi 1942 konc. tábor) a hud. skladatele Karla Reinera (1910-1979 Praha), ze zdejšího letiště byla r. 1948 dopravována čs. vojenská pomoc do Izraele.

Žďár

též: Saar

Zaniklá ves 15 km Z, ž. čtvrť s modlitebnou doložena v 18.-19. stol., budovy zbořeny po r. 1950.

Želeč

též: Seltsch

13 km JVV, modlitebna doložena v 19. stol., zbytek ž. čtvrť.

Další významná místa:

Březno

V městečku Březně (13 km SSV) bylo na jaře 1945 pohřbeno 426 vězňů - obětí transportu z konc. tábora.

Kaštice

Ve vsi Kaštice (4 km JV) pohřbeno v dubnu 1945 nejméně 230 vězňů - obětí železničního transportu z konc. tábora.

Načetína Kalek

též: Natschung a Kallich

Ve vsích Načetín a Kalek (31 km SSZ) byly v letech 1944-45 internační tábory pro muže ze smíšených manželství.


Klíčová slova

Julius Ofner, Max Fleischer, Viktor Fleischer, Max Glaser, Litumlei, Eduard Glaser, Otta Stein, Karel Reiner, Bielenz, Billentz, Flöhau, Hořenec, Horschenz, Komotau, Görkau, Kaaden, Kriegern, Ledau, Letau, Lieschwitz, Lischwitz, Maschau, Michelob, Podersam, Německý Rohozec, Deutsch Rust, Rust, Eidlitz, Saaz, Saar, Seltsch, Natschung, Kallich