Seminář Ways of Remembering

O holocaustu, antisemitismu a Spravedlivých se hovořilo na dvoudenním mezinárodním semináři Ways of Remembering (Jak vzpomínat), který v Praze uspořádala Evropská asociace židovských dětí přeživších holocaust. Nad seminářem věnovaným vzpomínkám, varování a uznání těm statečným, převzal záštitu velvyslanec Státu Izrael Arthur Avnon, který byl také přítomen převážné části jednání a přijal na závěr prvního dne účastníky semináře ve své rezidenci k neformálnímu setkání.

Dopolední program prvního dne zahrnoval dvě přednášky spojené s diskusí. Ředitel Židovského muzea dr. Leo Pavlát přednášel o současném antisemitismu, rasismu a neonacismu, ředitel Kulturního a vzdělávacího centra ŽM dr. Miloš Pojar hovořil na téma Vzdělávání o holocaustu. Odpoledne bylo věnováno zachráncům a zachráněným s úvodní přednáškou, kterou přednesl dr. Mordechaj Paldiel z muzea Jad vašem. Mluvil především o lidech, kteří se s odvahou a statečností dokázali postavit nacistickému zlu a pomáhali pronásledovaným Židům, tedy o nositelích titulu Spravedliví mezi národy, jichž je v České republice 120. V panelové diskusi, kterou M. Paldiel řídil, hovořili i představitelé Spravedlivých, mezi nimi dr. Alena Hájková. Druhý den dopoledne proběhla prezentace společného projektu Vzdělávacího a kulturního centra a Hidden Child Praha Zmizelí sousedé. Se svou prací, pátráním po zmizelé židovské komunitě ve svém městě, seznámili účastníky semináře žáci základní školy v Litomyšli společně se svými učiteli.

Průběh semináře byl všemi představiteli skupin přeživších dětí z Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Německa, Polska, Slovenska, Slovinska a dvou skupin účastníků z České republiky (Hidden Child a Terezínské iniciativy) hodnocen velmi pozitivně, stejně tak byl přijat i projekt Zmizelí sousedé. K tomu přispělo i prostředí historické budovy Židovské radnice, jejíž prostory k jednání semináře poskytla Židovská obec v Praze. Pořadatelé semináře děkují za podporu sponzorům a spolupracujícím institucím, jimiž jsou: Velvyslanectví Státu Izrael, Joint Committee, Židovská obec v Praze, Židovské muzeum v Praze a jeho Kulturní a vzdělávací centrum.


Klíčová slova

Arthur Avnon