Šachrit

Ranní modlitba. Měla by začínat při výhodu slunce.