Roš ha-šana

Hlava roku - 1.a 2. tišri (polovina září)

Nový rok podle židovského kalendáře.