Rekonstrukce v Jablonci

Když Židovská obec v Liberci získala v rámci navracení bývalého majetku v roce 1994 činžovní dům v Luční ulici v Jablonci nad Nisou, počítalo se s tím, že v první řadě ho bude třeba opravovat a zlepšovat. Po několika letech se ale ukázalo, že pouhá oprava nestačí - a tak se Liberečtí rozhodli, že dům zrekonstruují. Financování se podařilo zajistit úvěrem za rozumných podmínek, a tak mohla v letech 2005 a 2006 proběhnout celková obnova. Objekt se nachází v památkově chráněné městské zóně a obsahuje řadu prvků, jejichž zachování a opravu sledovali pozorně místní památkáři. Výsledek je víc než dobrý: Komise pro realizaci Programu regenerace městské památkové zóny v Jablonci n. N. zhodnotila práci ŽO v Liberci jako příkladně provedenou rekonstrukci se zachováním památkových hodnot kulturní památky a udělila jí v kategorii rekonstrukcí první místo.

Dobře odvedená práce má hned dva důležité efekty: obec získala zdroj příjmů do budoucna a zároveň významným způsobem zvýšila prestiž a dobrou pověst židovské pospolitosti na Liberecku.