Rábí

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Rábí

Literatura:

Stehlík, Ladislav. Židovský hřbitov v Rábí. 1979, in: Židovská ročenka, s. 20-20.

Němec, Karel. Raby. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti.

Návrat na mapu České republiky...