Dokumenty: Protektorát Čechy a Morava

Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava bylo výsledkem procesu politických jednání nejvyšších představitelů zúčastněných evropských států. Nároky nacistického Německa na území českého pohraničí se předsedové vlád Velké Británie, Itálie a Francie snažili nejprve vyřešit mírovou cestou a podpisem Mnichovské dohody vyhověli Hitlerovým požadavkům. Ovšem pouze dočasně. Jak se německý vůdce nechal slyšet již v roce 1932, Čechy podle něj patřily do bloku budoucí velkoněmecké říše, ale bez původních obyvatel. Tento cíl začal uskutečňovat po násilné okupaci zbytku Čech a Moravy 15. března 1939.

Zde přinášíme Výnos Vůdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 v celém znění.


Klíčová slova

Adolf Hitler, Protektorát Čechy a Movara, Mnichovská dohoda