Přeživší, vzpomínky

Centrum vizuální historie Malach

Rozsáhlá databáze videonahrávek osobních výpovědí svědků holocaustu z archivu Institutu USC Shoah Foundation obsahující na 52 000 svědectví z 56 zemí světa, z toho 500 v češtině. Centrum funguje v prostorách MFF UK na Malostranském náměstí v Praze.

Shoah Visual History Foundation

Informace o sbírce rozhovorů s přeživšími z celého světa - přes 50 000 rozhovorů zaznamenaných na videu. Anglicky.

Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies

3 800 vzpomínek zachycených na videu. Anglicky.

Holocaust Survivors

Svědectví několika přeživších, dokumenty, fotografie, hesla a texty o holocaustu, výběrová bibliografie. Anglicky.

World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust

Informace o organizaci, příběhy dětí, newsletter. Anglicky.