Pamětní deska L. Hilsnerovi

Odhalení pamětní desky Leopoldu Hilsnerovi se konalo 25. dubna 2002 ve vídeňské ulici Obere Donaustrasse 4 (XIX. okres), na domě, kde až do své smrti v roce 1928 L. Hilsner žil. Iniciátorem zhotovení a umístění desky je dr. Petr Vašíček z Vídně, vášnivý badatel v historii antisemitismu, účastník pravidelných kroměřížských konferencí o moravských Židech a neúnavný propagátor česko-rakousko-židovské vzájemnosti. Pamětní deska je z dílny vídeňského kameníka českého původu Schreibera (rodáka z Liberce), náklady spojené s celým aktem nesly společně vídeňská židovská obec a magistrát městské části Leopoldstadt. Trojjazyčný text na desce (hebrejsky, německy a česky) zní: Na tomto místě stál dům, kde žil před svou smrtí Leopold Hilsner (1876-1928). Jako nevinná oběť lži o rituální vraždě živořil 19 let v žaláři. Na odhalení přijel z Toronta vnuk Hilsnerova pěstouna pan Charles Heller, jehož otec v meziválečném období vedl ve Vídni český chór. Jednotliví řečníci připomněli historii hilsneriády, její dozvuky i současné snahy o rehabilitaci Hilsnera a neváhali připomenout ani mnohdy kontroverzní vnímání židovské otázky ve Vídni i v celém Rakousku. Program rámoval procítěný přednes židovských žalmů v podání vrchního vídeňského kantora Shmuela Barzilaie doprovázeného na klávesy právě Ch. Hellerem. Odhalení se zúčastnila i nepočetná delegace z ŽO Brno.


Klíčová slova

Leopold Hilsner, Petr Vašíček, Charles Heller, Shmuel Barzilai