Padesátileté jubileum

Na Židovském hřbitově v Brně-Židenicích jsme se sešli 28. března 2003, abychom si připomněli 50. výročí uvedení PhDr. Richarda Federa do funkce oblastního rabína. Stalo se tak přesně 19. dubna 1953. V téže době nastoupil do Brna i nový vrchní kantor Alexander Neufeld. Obřad zahájil u hrobů obou duchovních vrchní kantor Arnošt Neufeld přednesem chvalozpěvu Cadik katomor. Předseda židovské obce v Brně pak přítomné seznámil s životem a odkazem rabína Federa nejen pro Brno, ale i pro ostatní židovské obce a synagogální sbory na Moravě v poválečném období.

Ve druhé části programu byly zasazeny pamětní stromky. Prvního z nich, věnovaného památce PhDr. Richarda Federa, se ujal starosta Městské části Brno-Židenice ing. Josef Veselý. Ve svém krátkém proslovu zdůraznil nutnost vážit si moudrosti, vzdělání, vzájemné úcty a tolerance, která přináší prospěch všem. Druhý stromek, který jsme věnovali památce prvního izraelského kosmonauta Ilana Ramona a Petra Ginze, zasadili rabín Andrew Goldstein z Londýna a jeho žena Sharon. Celý obřad byl ukončen modlitbou Kadiš.