Označování transportů

Genocida Židů za druhé světové války by nebyla myslitelná bez hromadných transportů do ghett a koncentračních táborů. První transporty byly z Protektorátu Čechy a Morava vypraveny v říjnu 1939 v rámci brzy odvolaného plánu vytvořit zvláštní rezervaci Židů v Nisku. Systematické deportace začaly v říjnu 1941 - nejprve pěti transporty do ghetta v Lodži a jedním do Minsku. Od listopadu 1941 pak téměř všechny transporty z Protektorátu směřovaly do nově zřízeného ghetta v Terezíně.

Transporty z Protektorátu a z Terezín

Transporty Židů z Protektorátu Čechy a Morava a z Terezína byly označovány písmennou zkratkou, přičemž jejich abecední pořadí většinou odpovídalo jejich časové souslednosti. Vzhledem k velkému počtu transportů brzy došla písmena abecední řady a musely být používány zkratky složené z kombinace více písmen. První transport, který 16. října 1941 odjel z Prahy do Lodže, dostal například písmeno A. Vlak s Židy z Hradce Králové, který byl vypraven 21. 12. 1942, byl označen zkratkou Ci.

Transporty do Terezína z území mimo Protektorát

Transporty Židů z Německa, z Rakouska, z pohraničí, z Nizozemí, z Dánska a ze Slovenska do terezínského ghetta byly označovány kombinací římské a arabské číslice - římská označovala jednotlivé oblasti a arabské číslo označovalo pořadí transportů. Římská čísla byla jednotlivým oblastem (v Německu zhruba odpovídajícím jednotlivým župám) přidělována podle pořadí, v němž odtud začaly být vysílány transporty do Terezína. Například první vlak s Židy, který nepocházeli z území Protektorátu do Terezína přijel z Berlína, a proto dostal označení I/1.

Transportní čísla jako čísla vězňů

V Terezíně byl každý vězeň registrován pod značkou transportu a svým pořadovým číslem v něm (např. Ak-23 či XIII/1-453). Tato kombinace sloužila podobně jako čísla vězňů v koncentračních táborech - byla používána na všech dokumentech týkajících se této osoby, v kartotékách i na úmrtních oznámeních. Dokonce i dětem narozeným v Terezíně bylo takové číslo přiděleno - podle transportu, kterým byli do ghetta deportováni rodiče.