Osudy arizovaných předmětů

Když v roce 2002 skončila svou činnost Smíšená pracovní komise české vlády a Federace židovských obcí, bylo jasné, že některá témata, kterými se zabývala, nebude možné uspokojivě uzavřít. Týkalo se to hlavně historického výzkumu nacistických konfiskací židovského majetku, zejména uměleckých předmětů. Experti, kteří se výzkumem začali zabývat, došli k názoru, že tato práce značně přesáhne čas i možnosti komise. Úkolem byl proto pověřen Ústav soudobých dějin při Akademii věd ČR, kde v roce 2001 vzniklo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Centrum také chtělo objasnit historické a hospodářské aspekty arizace a navíc rozšířilo svou náplň práce o důkladný výzkum českých i zahraničních archivů a o průzkum muzeí a galerií, které spadají pod gesci Ministerstva kultury ČR. Hlavním záměrem bylo zjistit nakolik vlastní tyto instituce předměty, které pocházejí z konfiskací židovského majetku. (O činnosti centra jsme referovali v Rch č. 2/2007.)

Výsledky badatelské práce pracovníků centra jsou prezentovány na mezinárodních konferencích a při tzv. kulatých stolech, kterých se účastní především odborníci z oboru muzejnictví, a také v publikacích, k nimž koncem léta přibyl počin významný co do rozsahu i obsahu: publikace se symbolickým názvem Návraty paměti. Objemná kniha, dílo dr. Heleny Krejčové (historický výzkum) a Mária Vlčka (fotografická dokumentace), zaznamenává osudy uměleckých předmětů z jedné jediné instituce - Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Tady bylo v době války uloženo pět souborů židovského majetku, většinou porcelánu a drobných předmětů dekoračních či užitkových, od příborů po talíře či svícny. Ani jeden soubor se však nedochoval ve své úplnosti, nejcennější kousky zmizely v době okupace, ale i v poválečných letech. Například velmi cenná sbírka míšeňského porcelánu se do UMPRUM dostala poté, co ji jejímu majiteli, Viktoru Kahlerovi, zabavilo gestapo. Kahler ještě stihl včas emigrovat, majitelé jiných věcí však již takové štěstí většinou neměli. Byli odvlečeni do koncentračních táborů a jejich majetek byl shromážděn ve skladech tzv. Treuhandstelle (jejímu založení a fungování je v knize věnována samostatná část). Centru se podařilo také zdokumentovat i budovy, kde byly konfiskáty uloženy v době války, v knize jsou publikovány fotografie jejich současného stavu a údaje o jejich majitelích. Totéž se z větší části podařilo i u mnoha uměleckých předmětů, uložených v muzeu. Že šlo mnohdy o práci téměř detektivní, je nasnadě. Ve spolupráci s Památníkem Terezín a dalšími institucemi se dokonce podařilo v mnoha případech přiřadit jednotlivým předmětům transportní čísla a tak určit původní majitele. Osudům těchto lidí se kniha také věnuje.

Umprum je první

Snahou Federace židovských obcí vždy bylo umožnit navrácení arizovaného majetku původním vlastníkům. Je smutným faktem, že se to v drtivé většině případů nepodařilo, protože majetek nebylo komu vrátit, během šoa byly vyvražděny celé rodiny. V takových případech navrhovala federace, aby příslušná instituce tento majetek v expozici náležitě označila a upozornila tak na osud jeho majitele. Vznikl by tak jedinečný památník, který by byl dalším mementem a zároveň by připomínal bohatou minulost židovské komunity v naší zemi. V případě Uměleckoprůmyslového muzea a publikace Návraty paměti se tak již stalo. Je to první takový případ. Navíc ředitelka muzea dr. Helena Koenigsmarková přislíbila, že židovským konfiskátům bude věnována část nové expozice porcelánu, která se bude otevírat v Klášterci nad Ohří. Doufejme, že i ostatní muzea a galerie budou takto vstřícné.

Krejčová, Helena; Vlček, Mario. Návraty paměti. Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Praha: Tilia a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 360.