Osud Jaroslava Heráka

7.

Studijní výsledky Jaroslava Heráka odpovídaly stavu vzdělání u romského obyvatelstva. Oba rodiče byli negramotní a teprve děti narozené po roce 1900 pravidelně navštěvovaly obecnou školu.

(Státní okresní archiv Zlín)