Osud Jaroslava Heráka

6.

V roce 1921 začal Jaroslav Herák navštěvovat Obecnou školu v Luhačovicích.

(pohlednice z archivu Lázní Luhačovice a. s.)