Osud Jaroslava Heráka

4.

Někdy v první polovině 20. let postavil otec Jaroslava Heráka Václav dům, který svou stavební hodnotou značně převyšoval okolní zástavbu v cikánském táboře.

(Státní okresní archiv Zlín)