Osud Jaroslava Heráka

3.

Do roku 1940 bylo v romské osadě v Luhačovicích postaveno třináct zděných domků s řádně přidělenými čísly popisnými. Na fotografii rodiny Emila Heráka z roku 1943 je vpravo vidět část zástavby.

(foto: Státní okresní archiv Zlín)