Osud Jaroslava Heráka

2.

Romské osídlení v Luhačovicích se postupně stabilizovalo v lokalitě zvané Na drážkách, kde začali koncem 19. století vznikat cikánské boudy kombinací nejrůznějších stavebních materiálů.

(repro: A. Václavík: Luhačovské Zálesí, Luhačovice 1930)