Osud Jaroslava Heráka

1.

Kočovní romští kováři přicházející do Luhačovic již od počátku 19. století bydleli ve stanových přístřešcích.

(repro A. Václavík: Luhačovské Zálesí, Luhačovice 1930)