Osud Jaroslava Heráka

16.

Jiřina Heráková

(narozena 20. srpna 1921)