Osud Jaroslava Heráka

11.

Obecní rada v Luhačovicích nepostihovala žebrotu Romů v lázeňském obvodu příliš přísně a roku 1933 dokonce vydala písemné povolení cigánce Marii Danielové vyžebrati si zbytky jídla v restauracích. Pohled na Hlavní třídu v 1. polovině 20. století.

(pohlednice z archivu Lázní Luhačovice a. s.)