Osud Jaroslava Heráka

9.

Nejčastěji pracoval jako pomocný dělník na stavbách, při budování a opravách silnic, regulování potoků, kopání kanalizace apod. Romové se uplatnili jako dělníci také při výstavbě luhačovické přehrady dokončené roku 1930.

(repro: K. Krejčí: Údolní přehrada u Luhačovic, Praha 1931)