Nový Jičín

Foto: F. Banyai, judaica.cz

Židovská komunita sídlila v Novém Jičíně již ve středověku, středověká synagoga a hřbitov zanikly po vypovězení Židů z města v roce 1563. Na začátku 20. století byla postavena nová synagoga, která je dnes využita jako archiv. Na židovském hřbitově se začalo pohřbívat v roce 1875, během křišťálové noci byl poničen. Pohřební síň dnes slouží jako modlitebna církve adventistů sedmého dne.

Literatura:

Mandl, S. Geschichte der Juden in Neu-Titschein. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 409-417.