Nové knihy

Hans-Hennig Scharsach: Lékaři a nacismus, Themis, Praha 2001. Analýza rasového pojetí medicíny a jejího uplatňování. Úvodní slovo napsal Teddy Kollek. 189 Kč.

Martin Gilbert: Den, kdy skončila válka, Argo, Praha 1999. Rekapitulace dějů dne 8. května 1945 na různých místech světa, včetně osvobozených koncentračních táborů.Fotografický doprovod. Z angličtiny přeložila Olga Kučerová. 398 Kč.

Věra Špirková: Židovská komunita v Plzni, Nakladatelství Českého lesa, 2000 (pátý díl cyklu průvodce po historii západních Čech). Historii plzeňské kehily doplňují reprodukce dobových tiskovin a fotografií. Německé resumé. 135 Kč.

Josef Erlich: Šabat, Argo, Praha 2001. Vyprávění o tom, jak probíhá židovský den odpočinku. Z hebrejského originálu přeložila Andrea Braunová. 259 Kč.

Lenka Reinerová: Kavárna nad Prahou, Labyrint, Praha 2001. Vzpomínky pražské, německy píšící autorky na předválečné hlavní město a jeho kulturní osobnosti. Text je doplněn dobovými snímky. Z němčiny přeložila Jana Zoubková. 129 Kč.

José Jiménez Lozano: Podobenství a nápovědi rabiho Izáka ben Jehudy (1325-1402), L. Marek, Brno 2001. Apokryfní příběhy inspirované biblickými a historickými prameny zachycují soužití Židů, Maurů a Španělů ve středověkém Španělsku. Předmluvu napsal Josef Forbelský. Ze španělštiny přeložil Jiří Kasl. Ilustrace Marca Chagalla. 120 Kč.