Nové knihy

listopad 2006

listopad 2006 - K. Lagus, J. Polák: Město ze mřížemi

Po více než čtyřiceti letech vychází reprint zásadní práce o dějinách ghetta Terezín. Autoři, kteří byli sami v Terezíně během války vězněni, podali ve své knize komplexní pohled na jeho dějiny - historické prameny a dokumenty dokládají vlastními svědectvími. Město za mřížemi, které poprvé vyšlo v roce 1964, bylo jednou z prvních knih, která české čtenáře seznamovala s dějinami Terezína.

  • Lagus, Karel; Polák, Josef; Polák, Karel. Město za mřížemi (Stadt hinter Gittern). Praha: Naše vojsko - SPB, 1964, s. 365.

.

listopad 2006 - Knižní novinka: A. Lustig: Propast

Hrdinové tří Lustigových novel přežili válku a koncentráky, ale na jejich poválečném teď se nesmazatelně podepsalo to, co bylo tenkrátVe svých úvahách se nepřestávají vyrovnávat s válečnými zážitky, ale chtějí-li svůj život pochopit v úplnosti, musejí se ve vzpomínkách vrátit ještě před ono tragické tenkrát - do doby před válkou, do svého dětství a dospívání. Novely Propast, Porgess a Enzo tak vedle válečné tematiky spojuje také motiv vzpomínání.

  • Lustig, Arnošt. Propast. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 368.

.

listopad 2006 - Knižní novinka: V. Kohnová: Deník

Dvanáctiletá židovská dívka z Plzně si psala deník od prázdnin 1941 do ledna 1942 - do odjezdu transportu plzeňských Židů do Terezína, z něhož se nikdo z rodiny nevrátil. Vychází faksimile deníku spolu s jeho překladem do angličtiny a do němčiny v jednom svazku.

  • Kohnová, Věra. Deník. Středokluky: Susa, 2006, s. 212.

.

listopad 2006 - Knižní novinka: J. Skleničková: Jako chlapce by mě zastřelili...

Šestý svazek edice Česká paměť přináší vzpomínky Jaroslavy Skleničkové, jedné z lidických rodaček.

  • Skleničková, Jaroslava. Jako chlapce by mě zastřelili... Praha: Prostor, 2006, s. 176.

.

listopad 2006 - Knižní novinka: W. Sofsky: Řád teroru

Kniha německého sociologa Wolfganga Sofského se věnuje historii nacistických koncentračních táborů a jejich postavení a úloze v systému státního institucionalizovaného násilí. Autor analyzuje nejen typologické struktury koncentračních táborů, jejich sociálních struktury, organizaci a podoby teroru, ale současně zkoumá destrukci osobnosti v koncentračních táborech vycházející z poválečných svědeckých výpovědí táborových vězňů.

  • Sofsky, Wolfgang. Řád teroru. Koncentrační tábor. Praha: Argo, 2006, s. 376., překlad Dagmar Lieblová.

, překlad Dagmar Lieblová.

listopad 2006 - Knižní novinka: W. Wette: Wehrmacht

Autor, vojenský historik, ve své práci předkládá řadu důkazů, že německá armáda (Wehrmacht) vedla v letech 1941-1944 vyhlazovací válku odporující všem mezinárodním konvencím a válečným zvyklostem. Práci ale nevěnuje pouze tomu, jak doktrína židobolševického nepřítele a adorace války a násilí v nacistické Třetí říši vyústily v zodpovědnost Wehrmachtu na vyhlazovací válce na východní frontě, ale současně mapuje i zrod poválečné legendy o čistém Wehrmachtu vedoucím regulérní válku.

  • Wette, Wolfram. Wehrmacht. Obraz nepřítele, vyhlazovací válka, legendy. Praha: Argo, 2006, s. 356.

.

listopad 2006 - Knižní novinka: M. Gilbert: Druhá světová válka

Známý britský historik v této knize čerpá nejen z oficiálních - a často donedávna utajovaných - dokumentů všech válčících států, ale využívá také na deníky, korespondenci a další relevantní písemnosti subalterních velitelů, obyčejných vojáků a v neposlední řadě i obětí pronásledování. Velkou pozornost věnuje zločinům páchaným na válečných zajatcích a na civilních obyvatelích všech okupovaných zemí od Polska až po Čínu a ostrovy v Tichomoří, zločinným praktikám nacistické eutanázie a genocidě Židů v koncentračních táborech od Majdanku a Treblinky až po Osvětim.

  • Gilbert, Martin. Druhá světová válka. Praha: BB art, 2006, s. 894.

.