Nová synagoga v Liberci

Devátého listopadu, v den 62. výročí pogromu známého jako Křiťšálová noc, byla v Liberci slavnostně uvedena do provozu nová synagoga. Je postavena na místě synagogy, vypálené v roce 1938, a tvoří součást rozsáhlého komplexu Státní vědecké knihovny, jehož výstavba byla financována hlavně z prostředků Ministerstva kultury ČR, programu Evropské unie Phare a Česko-německého fondu budoucnosti. Objekt, jehož realizaci podpořili prezident Václav Havel, německý prezident Johannes Rau a jeho předchůdce Roman Herzog, je nazýván Stavbou smíření a lze zde nalézt mnoho symbolů odkazujících tímto směrem. Pozemek byl vrácen Židovské obci v Liberci, která byla jedním z iniciátorů a garantů projektu. Státní vědecká knihovna zde hodlá zpřístupnit rozsáhlou sbírku sudetik, německy psané literatury a dokumentů z Čech a Moravy z doby před 2. světovou válkou. Synagoga je postavena na trojúhelníkovém půdorysu, který tvoří samostatnou část, avšak je vklíněn do komplexu knihovny, s níž vytváří jednotný celek Po obvodu synagogy je umístěn stoupající ochoz, který lze využívat k výstavním účelům. Součástí slavnostního otevření budovy byla vernisáž výstavy obrazů malířky Helgy Hoškové. Samotná inaugurace modlitebny sestávala ze slavnostního vnesení Tóry a následné bohoslužby, kterou vedl vrchní zemský rabín Karol Sidon. Spolu se zprovozněním synagogy byla otevřena i Státní vědecká knihovna za účasti mnoha oficiálních hostů, v čele s ministrem kultury Pavlem Dostálem.

Otevření komplexu, jež je dílem architekta Radima Kousala, bylo doprovázeno přísnými bezpečnostními opatřeními, protože ve stejný den se v Liberci konala shromáždění republikánů, Vlastenecké fronty a dalších extremistických skupin. Večer se navíc odehrávalo fotbalové utkání mezi Libercem a FC Liverpool, hrozící rovněž výtržnostmi. Ceremoniál se však nakonec odehrál bez jakýchkoliv incidentů.

Nová liberecká synagoga má mnoho obdivovatelů i mnoho kritiků. Její moderní pojetí vyvolává polemiku o tom, zda se nejedná o přílišný architektonický exhibicionismus na úkor užitkovosti stavby. Konzervativnějším návštěvníkům zas vadí komínový charakter interiéru bez oken a lamelové obložení hlavního prostoru, evokující vězení. Je však třeba konstatovat, že i přes veškeré výhrady jde o stavbu první synagogy od roku 1938 na území České republiky (vlastně je to první nová synagoga na východ od bývalé železné opony).


Klíčová slova

Václav Havel, Johannes Rau, Roman Herzog, Helga Hošková, Karol Sidon, Pavel Dostál, Liberec, Státní vědecká knihovna, Ministerstvo kultury ČR, Evropská unie, Česko-německý fond budoucnosti, Křiťšálová noc