Naše poznámky: Se židomily jako se Židy!

A-Zet, 14. listopadu 1941