Národní listy

Deník Národní listy byl založen již v roce 1861 a stal se nejvýznamnějším českým listem druhé poloviny 19. století. Od roku 1910 jej vydávala Pražská akciová tiskárna. Po vzniku Československa se Národní listy staly ústředním tiskovým orgánem Čs. národní demokracie s hlavním představitelem Karlem Kramářem. Odběrateli listu byli především advokáti, lékaři, ředitelé bank a průmyslových podniků i živnostníci.