Na budějovické pouliční dráze smějí židé jen na plošinu

Svoboda, 22. listopadu 1940