Mirotice

Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě

Mirotice

Literatura:

Grünwald, Moritz. Zur Geschichte der jüdischen Gemeinden Pisek u. Mirotitz. Prag: Reichenberg, 1885, s. 10.

Polák-Rokycana, Jaroslav. Mirotitz. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, in: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti, s. 403-403.

Návrat na mapu České republiky...