Micva

Přikázání, které je Žid (bar-micva) povinen dodržovat. Hovorově - každý dobrý skutek.

Podle talmudické tradice existuje celkem 613 přikázání - micvot a z nich 248 kladných (micvot ase - konej) a 365 záporných (micvot lo ta'ase - nekonej). Celkový počet odpovídá počtu výběžků lidského těla. Po zničení Chrámu se jejich počet snížil a dnes je použitelných celkem 270 micvot: 48 kladných a 222 záporných.