Kynšperk nad Ohří

Židovská obec v Kynšperku nad Ohří patří k nejstarším v Čechách, první zmínky o její existenci pocházejí z poloviny 14. století, kdy sem přišli Židé vyhnaní z Chebu. K vypovězení Židů z Kynšperka nedošlo nikdy, podléhali však různým omezením (týkajících se například výstavby domů). Na začátku 19. století byla na jižním svahu Zámeckého vrchu postavena dřevěná synagoga, od 17. století se pohřbívalo na židovském hřbitově na druhé straně vrchu. V roce 1884 se přihlásilo k židovskému náboženství 113 zdejších obyvatel, postupně se však počet členů obce snižoval. V roce 1921 zde žilo již jen 24 Židů, náboženská obec byla přičleněna k chebské a synagoga se přestala používat. Během křišťálové noci byla synagoga vypálena a hřbitov poničen.

Literatura:

Lederer, Karl. Geschichte der Juden in Königsberg a. d. E. In: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno - Praha: Židovské nakladatelství, 1934, s. 314-318. (viz Koenigsberg na www.hugogold.com - v PDF)